Algemene Voorwaarden Whoopy Piet

Algemene Voorwaarden Whoop Piet

TARIEVEN:

Alle genoemde tarieven zijn inclusief pepernoten, indien gekozen voor schmink of glittertattoo’s. Prijzen voor particulieren zijn inclusief BTW. Reiskosten zijn in overleg en parkeerkosten worden doorberekend.

Als bron voor de reiskostenberekening wordt google maps gebruikt.

 

OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN, FACTUREN, HERINNERINGEN EN AANMANINGEN:

Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen worden altijd per e-mail verzonden. Indien u deze liever per post ontvangt zullen wij u vanzelfsprekend tegemoet komen.

Offertes zijn geldig tot veertien dagen na opmaakdatum

Herinneringen en Aanmaningen worden per e-mail en per post verzonden.

BOEKING:

Whoopy Piet hanteert een startboeking vanaf 20 minuten als huisbezoek. Voor bedrijven gaan de tijden in overleg. Wilt u Whoopy Piet op huisbezoek  voor een kortere tijd dan 20 minuten is dat mogelijk, echter het tarief dat u betaalt blijft gelijkt aan het tarief dat staat voor 20 minuten.

Zowel per e-mail, telefoon, brief, whats app, chat als mondeling zijn geldende overeenkomsten. Bij voorkeur per e-mail. Deze zal meerdere keren per dag gecheckt worden.

WACHTKOSTEN:

Wanneer er een boeking gedaan wordt op één dag en de uren niet aansluitend zijn rekent Whoopy Piet voor de tussenliggende uren wachtkosten.

REISKOSTEN:

De reiskosten worden berekend vanaf de woning van Whoopy Piet tot aan de opgegeven locatie en terug en gaan in overleg

Reiskosten bedragen € 0,35 per gereden kilometer voor bedrijven.

Reiskosten worden berekend aan de hand van Google Maps

 

PARKEERKOSTEN:

Bij betaald parkeren zijn de kosten voor de opdrachtgever.

 

BETALING:

Voor Bedrijven en particulieren dient verschuldigde bedrag direct na afloop van de werkzaamheden contant aan Whoopy Piet betaald te worden.

 

TOESLAGEN:

Voor een opdracht die plaatsvindt tussen 22.00 en 8.00 uur geldt er een toeslag van 100%.

 

ANNULERING:

Opdrachten kunnen uiteraard worden geannuleerd om wat voor reden dan ook.

Gebeurd dit:

  • Binnen 2 weken tot 24 uur voor de geboekte datum rekent Whoopy Piet 50% van de rekeningkosten.
  • Minder dan 24 uur voor de geboekte datum rekent Whoopy Piets 100% van de rekeningkosten u ontvangt hiervoor een factuur per mail en post.
  • Whoopy Piet behoudt zich het recht om een opdracht te annuleren in geval van bijvoorbeeld onterechte behandeling, ziekte of een overlijden van een familielid of dierbare. Bij een annulering zal de opdrachtgever telefonisch op de hoogte gebracht worden hiervan. Whoopy Piet zal, indien gewenst, proberen voor vervanging te zorgen, op basis van beschikbaarheid van andere Pieten.

LOKATIE OPDRACHTGEVER EN WERKOMSTANDIGHEDEN VOOR DE SCHMINKER:

De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende licht indien er geschminkt of een tattoo gezet dient te worden, de mogelijkheid tot het verversen van water, en wanneer er buiten geschminkt wordt, een overkapping bij regen. Normaliter komt Whoopy Piet met een schminkkist op een standaard en een barkruk. Hier dient men dan de ruimte voor te maken.

Bedrijven:
Whoopy Piet komt ongeveer een kwartier van te voren om zich voor te bereiden op de opdracht en spullen hiervoor klaar te zetten.

Na iedere twee uur dat geschminkt wordt heeft Whoop Designs het recht op een kwartier pauze.

Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wacht rij met kinderen, bepaalt Whoop Designs welk kindje het laatste kindje is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden.

 

TOEZICHT TIJDENS SCHMINKEN:

Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal één volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken.
Whoopy Piet is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

 

AANSPRAKELIJKHEID:

Whoopy Piet erkent geen aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en/of letsel aan goederen of personen direct of indirect. Alle door Whoop Designs gebruikte materialen zijn bijzonder huidvriendelijk, onschadelijk en getest. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de huid wat gevoelig zou kunnen reageren. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd met antibacteriële zeep. De schmink is makkelijk te verwijderen met water en zeep. (tip: begin met koud water en gebruik eventueel billendoekjes) Het is mogelijk dat er een lichte kleurzweem achterblijft, deze trekt vanzelf weer weg.

Whoopy Piet behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld het hebben van een koortslip, wondjes o.i.d. niet te schminken. Dit met het oog op de hygiëne.

 

FOTO”S OP DE WEBSITE EN COPYRIGHT:

Whoop Piet vraagt altijd aan de ouders, verzorgers of de volwassene waarmee het kind gekomen is, toestemming om een foto te mogen maken en deze op de website te plaatsen. Uiteraard worden er geen persoonlijke gegevens bijgezet. Op deze manier kan Whoop Designs laten zien wat zij in huis heeft en andere opdrachtgevers enthousiast maken.

Desgewenst maakt Whoopy Piet foto’s van de geschminkte kinderen en volwassenen. Deze foto’s worden binnen 3 dagen per e-mail (gratis) verzonden aan de opdrachtgever.

Het is verboden om fotomaterialen, teksten of ander materiaal van Whoopy Piet over te nemen voor eigen gebruik. Een uitzondering wordt gemaakt voor de ouders/verzorgers van het kind waarvan een foto gemaakt is.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVER:

De opdrachtgever is verplicht zich in zijn overeenkomst met Whoopy Piet afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden.